Warunki pracy naukowej cz. 5

W nauce mamy olbrzymów myśli, a kto swym wzrokiem więcej niż olbrzym ogarnąć pragnie, ten musi stanąć ponad nim. Poznanie myśli tych mocarzy ducha, przyswojenie ich sobie, przetrawienie dokładne wymaga wielkiego nakładu pracy. A w każdej dziedzinie twórczej pracy naukowej mamy poprzedników w osobach takich wielkich potentatów myśli, których zgłębić należy. Praca twórcza naukowa wymaga niesłychanej dokładności, skrupulatności, a na to wszystko potrzeba ogromnego nakładu czasu i usilnego trudu. Genialność polega w znacznej mierze na umiejętności pracy i na wytrwałości w tejże. „Geniusz – powiada trafnie Carlyle – to przede wszystkim niezwyczajna zdolność do pracy”. Kto tej ostatniej nie posiada, ten pomimo największych zdolności wrodzonych nic w nauce twórczego nie zdziała.

To też istotnie w życiu wybitnych uczonych ów moment pierwszorzędną odgrywa rolę; ogrom pracy ich przytłacza nieraz naszą wyobraźnię. Od świtu do wieczora i od wieczora do późnej nieraz w noc godziny myśl badacza jest czynną. Ilu tylko znałem prawdziwych uczonych, posuwających wiedzę naprzód, wszyscy odznaczali się taką pracowitością niezwykłą. W Warszawie byłem uczniem Ganina, Hoyera i Wrześniowskiego, pamiętam ich postacie ustawicznie czymś zajęte, wiecznie zaaferowane różnymi problematami; czy święto, czy dzień powszedni, zawsze oni w pracowni, a wyjąwszy tylko kilka tygodni ferii letnich, wciąż pracy oddani.