Warunki pracy naukowej cz. 4

Pierwszym zatem warunkiem biologicznym przyszłego badacza jest uzdolnienie w pewnym kierunku, wybiegające po nad miarę przeciętną oraz szczególna skłonność do pewnej dziedziny badań. Takie uzdolnienie i taką inklinację już za młodu widzimy w życiu wszystkich wielkich badaczy.

Drugi warunek to pracowitość, przekraczająca miarę zwykłej, przeciętnej. Pod tym względem uczony różni się zasadniczo od artysty lub poety. Wszyscy muszą posiadać iskrę talentu, uzdolnienia niezwyczajnego, każdy w swoim rodzaju, ale gdy poeci lub artyści mają zwykle tylko okresy pracy usilniejszej, co w życiorysach ich stanowi często tak charakterystyczną cechę, to uczeni pracować muszą stale i bez przerwy, pracować intensywnie i wytrwale. Nauka bowiem olbrzymim krokiem postępuje naprzód. Wielkie warsztaty wiedzy ludzkiej nie spoczywają nigdy, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, w których rok każdy nieznane przynosi odkrycia, nowe zdobycze, metody, nowe otwiera widnokręgi, a kto na wyżynie wiedzy stać pragnie, by twórczo w niej i owocnie móc pracować, ten nie może niemal ani na chwilę pozostać w tyle po za wartką falą wielkiej rzeki nauki.