Warunki pracy naukowej cz. 20

Nadto bardzo często przy rozwiązywaniu jednego, głównego zagadnienia napotykamy po drodze mnóstwo innych, pomniejszych, które same dla siebie stanowić by mogły przedmiot badań i wiążą się tylko pośrednio z tematem głównym, z zagadnieniem naczelnym. Cóż za znakomitą pomoc stanowią wówczas dla uczonego dobrze przez niego wyszkoleni uczniowie! Praca jego, prowadzona przy współudziale całego jakby sztabu młodych, zapalonych do nauki i świętym ogniem dla wiedzy przejętych, dzielnych młodzieńców, nabiera pełności, życia i objąć może bez porównania szersze kręgi, aniżeli wówczas, gdyby pozostawiony był sam sobie w laboratorium. Tą drogą powstają tak zwane szkoły, które porównać można do armii prowadzonej przez naczelnego wodza, kierującego wyćwiczoną i skupioną siłą.

Ten stosunek pracy, czy to wspólnej, czy to subordynowanej i kierowanej przez danego badacza, przynosi mu tedy niejedną wielką korzyść w jego dociekaniach naukowych. Profesor wraz z uczniami tworzą wtedy istotnie wielką rodzinę, której członkowie, związani wspólnością celów, podtrzymują się i wspomagają wzajemnie.

Podczas badań naukowych, zwłaszcza przyrodniczych, a w szczególności biologicznych, uczniowie uzdolnieni mogą nieraz profesorowi oddawać takie usługi, jakich nikt inny udzielić nie potrafi.