Warunki pracy naukowej cz. 18

Lecz w żadnym razie zacieśnienie horyzontu pracy badawczej, bez jednoczesnego śledzenia postępu całej umiejętności w określonej dziedzinie, nie wychodzi na korzyść uczonemu. Prawda, że i nie wykładający może całość ową śledzić, lecz ten przymus ciągłego utrzymywania się na wyżynie, bezustannego zaglądania do najnowszych, najświeższych źródeł, co koniecznym jest dla sumiennego profesora, wychodzi mu bardzo na korzyść przy samodzielnych jego badaniach naukowych; przymus jest nieraz doskonałym środkiem w życiu, a pod jego wpływem dokonywamy często rzeczy, które w razie nie przymusu pozostawilibyśmy może na uboczu. Uważam to za tak ważne, że twierdzę stanowczo, iż badacz mniejszą ponosi stratę przez poświęcanie pewnego czasu na opracowywanie wykładów, aniżeli poniósł-by przez zaniedbanie pewnych dziedzin swojej umiejętności. Inny doniosły czynnik, to obcowanie z młodzieżą, zwłaszcza w laboratorium, w pracowni naukowej, gdzie dopiero właściwie zawiązują się serdeczniejsze stosunki duchowe pomiędzy profesorem a uczniami. W jednym z następnych rozdziałów rozpatrzę bliżej stosunek nauczyciela do uczniów ze względu na wpływ jego na tych ostatnich, tu zaś muszę powiedzieć słów kilka o wpływie uczniów na nauczyciela, jako o jednym z dodatnich czynników pracy naukowej. Rzecz naturalna, ze mam na myśli uczniów wybitniejszych, lepszych, posuniętych już nieco w studiach, a rzeczą jest przecież samego profesora dokonywanie takiego doboru pośród licznej rzeszy uczniów swoich, aby w laboratorium, przy zajęciach już poważniejszych otoczyć się młodzieżą najlepszą, najzdolniejszą, najbardziej nauce oddaną.