Warunki pracy naukowej cz. 17

Otóż jednym z warunków wydatnej pracy naukowej dla większości uczonych — to otrzymanie katedry uniwersyteckiej i wraz z nią wszelkich środków umożliwiających tę pracę. W tym miejscu pragnę jeszcze dotknąć pytania, czy wykłady uniwersyteckie sprzyjają pracy naukowej i czy uczniowie, którymi profesor musi się zajmować, zwłaszcza w laboratoriach, wpływają dodatnio na twórczą jego pracę umiejętną? Często spotykamy się ze zdaniem, że dla badacza naukowego najodpowiedniej byłoby otrzymać posadę „akademika”, stanowisko, jakie osiągają np. w Rosji wybitniejsi uczeni. Brak wszelkich obowiązków nauczycielskich sprzyjać ma w ten sposób w wysokim stopniu wydatnej pracy takiego uczonego.

Co do mnie, to nie zamieniłbym nigdy stanowiska profesora uniwersyteckiego, na posadę „akademika”, pomimo szczerego umiłowania pracy badawczej i właśnie dla tej ostatniej głównie nie porzuciłbym obowiązków nauczycielskich. Przypuszczam, że i wielu innych pracowników na polu twórczej działalności naukowej postąpiłoby w sposób podobny. Powód tego jest dwojaki. Po pierwsze konieczność wykładania zmusza do śledzenia całokształtu danej umiejętności, gdy tymczasem sama tylko praca badawcza zapędza nieraz uczonego w pewien kąt, w którym przez długie lata pozostaje, znajdując tam dla siebie materiał obfity.