Warunki pracy naukowej cz. 16

W innych krajach tylko profesorowie wyższych uczelni mogą się swobodnie oddawać badaniom umiejętnym, zwłaszcza zaś przyrodnicy i lekarze, którzy muszą mieć laboratoria i instytuty, wymagające często kosztownych urządzeń, posiadające odpowiednie dotacje, asystentów i wyszkoloną służbę, słowem cały sztab pomocników niezbędnych przy prowadzeniu eksperymentalnych badań naukowych. W Ameryce powstał niedawno szczególny rodzaj profesorów uniwersyteckich, zwanych „Research-Professor”. Są to profesorowie, związani najściślej z uniwersytetem, otrzymujący od niego wszelkie środki do badań, a więc laboratoria, dotacje itp., lecz nie obowiązani do systematycznych wykładów; mogą tylko od czasu do czasu, w miarę chęci ogłaszać pewne prelekcje. Głównym ich obowiązkiem jest badawcza praca naukowa. W innych krajach profesor uniwersytetu ma i nauczać i posuwać wiedzę naprzód. Czy wszyscy jednak profesorowie wszechnic lub innych wyższych uczelni spełniają swe obowiązki w kierunku pracy naukowej? Niestety i za granicą i w kraju wielu zadawalnia się tylko pracą nauczycielską, prowadzeniem wykładów i spełnianiem obowiązków egzaminatorów. Ale o tych w tym miejscu mówić nie będziemy, obchodzą nas tu bowiem przede wszystkim badacze.