Warunki pracy naukowej cz. 10

Nie śledząc wskutek braku wprost czasu literatury naukowej bieżącej, nie zapoznając się z nowymi kierunkami i problematami, zacieśniają się coraz bardziej, jakkolwiek stopniowo i na razie niewidocznie, w kręgu swoich wiadomości dawniej nabytych; dziedzina ich poszukiwań naukowych staje się coraz węższą i uboższą, chemicy np. zacieśniają się do pewnych tylko grup związków i do pewnych tylko, coraz drobniejszych zagadnień, zoologowie do pewnych tylko grup zwierzęcych i do niektórych tylko stron biologii tychże. Uczeni ci tracą powoli i stopniowo czucie dla całości uprawianej przez siebie gałęzi umiejętności, braknie im coraz bardziej tematów do prac szerszych, a jako kierownicy laboratoriów naukowych, stają się coraz mniej pożyteczni, bo nie rozwijają wszechstronnego życia w pracowni, lecz nadają mu coraz bardziej piętno o charakterze ciasnym, jakby zaściankowym i wreszcie stopniowo przyczyniają się do zamarcia życia naukowego w laboratorium, które dawniej tętniło pracą badawczą, biło pełnią życia umiejętnego. Czy badacze tacy, o ile-by ze względu na zdolności swe i warunki mogli wybitnie naukowo pracować, nie popełniają ciężkiego grzechu właśnie wobec społeczeństwa, zaniedbując kierownictwo nawą najprzedniejszej i najwyższej w społeczeństwie działalności, jaką jest twórcza praca na polu wiedzy?