Warunki pracy naukowej cz. 1

Ludzie, którzy wybitnie się zasłużyli na polu badań naukowych, okazywali już zwykle od najwcześniejszej młodości szczególniejsze uzdolnienie w pewnym kierunku i różnili się pod tym względem od przeciętnych towarzyszy szkolnych, jakkolwiek pod innymi względami okazywali często zdolności zwykłe, przeciętne, a nawet niekiedy mniejsze niż średnie. U ludzi tych objawiał się tedy bardzo wcześnie pewien indywidualizm ducha i to właśnie było przyczyną, że niekiedy nie mogli łatwo poddać się pod zwykły strychulec nauki szkolnej, grzeszący zawsze szablonem, który zabójczy jest dla natur wyższych, dla indywidualizmów silniejszych. Zwłaszcza tyczy się to w stopniu bardzo wysokim wielkich przyrodników, zmuszonych za młodu do nauki w szkołach filologicznych, nie dających im żadnej niemal sposobności do rozwoju sił w kierunku dla nich najodpowiedniejszym.

O młodym Lineuszu wiemy np., że w szkole uczył się bardzo źle, gdyż go więcej interesowały rośliny, aniżeli sucha wiedza książkowa, a ojciec Karoi Darwin groził mu, że go „do szewca odda”. Darwin w szkole niższej u Dra Butlera był uczniem bardzo lichym, zajmował się więcej łapaniem ptaków i innych zwierząt, psami i owadami, aniżeli filologiczną nauką szkolną, a przepowiadano ojcu, że młody Karol wstyd przyniesie rodzinie swojej; nie lepiej było, gdy przeniósł się do innej szkoły, gdzie również głównie „czas tracił” na robieniu doświadczeń chemicznych wspólnie ze starszym swoim bratem, a mało przykładał się do suchej nauki szkolnej, która odbywała się również głównie w kierunku klasycznym.