Urok badań naukowych cz. 8

Bo choćby tylko w medycynie uprzytomnijmy sobie niezwykłe postępy chirurgii i aseptyki, od czasu, gdy dzięki pracom wielkich biologów powołaną została do życia bakteriologia. Przypomnijmy sobie wieki dawne, kiedy zabobonny tłum wyświęcał z miast ukropem gorącym i kamieniami czarownice – nieszczęśliwe obłąkane, kiedy na stosach palono wielkich myślicieli i ich dzieła znakomite, kiedy łuny pożarów tak często niszczyły grody, krwawe widma moru, ospy, trądu i innych chorób zakaźnych śmiertelną chustą wyludniały doszczętnie wsie i miasta Europy środkowej, kiedy komety napełniały trupią trwogą wszystkie warstwy ludności, kiedy pod nożem chirurga umierał co drugi wskutek braku wszelkiej aseptyki – a zwróćmy uwagę na dzisiejszy stan ludzkości! Zrozumiemy, że wiedza i jedynie wiedza, a w szczególności przyrodnicza, jest ową potęgą, prowadzącą ludzkość na coraz wyższe szczeble rozwoju kulturalnego w najszerszym znaczeniu tego wyrazu.

Głębokie przekonanie o tym tkwi, zdaje się, w umysłach wykształconego ogółu, który też z tego powodu otacza nazwiska wybitnych uczonych wielkim pietyzmem, jakkolwiek szerokie masy nie są świadome doniosłego znaczenia nauki i jej adeptów. Czyż zdarzyło się kiedykolwiek, aby tłum entuzjazmował się odkryciami i pracami uczonych, jak entuzjazmuje się grą artystów teatralnych, produkcjami koncertowymi lub zwycięstwami siłaczy i  portowców.