Urok badań naukowych cz. 7

Rzecz prosta, literatura wszechświatowa uboższą by była o kilkadziesiąt utworów wielkiej wartości, ale że autorowie ci nic nie dali, co-by istotnie rozszerzało pogląd nasz na otaczającą nas przyrodę, na wszechświat cały, że tylko w pięknej formie przedstawili uczucia znane wszystkim myślącym ludziom, ogólne przeto nasze na świat zapatrywania pozostałyby bez zmiany, a życie nasze kulturalne płynęło-by z pewnością tym samym niemal, co dziś korytem. Ale  gdyby nie stało, dajmy na to, Kopernika, Galileusza lub Newtona, gdyby pisma ich nie istniały, cały nasz pogląd na świat byłby inny (dopóki-by, rzecz prosta, inni ludzie genialni do tych samych nie doszli odkryć), rozwój astronomii byłby powstrzymany, przesądy i zabobony ciążyłyby na umysłach ludzkich tak, jak w wiekach średnich, rozwój zasadniczych poglądów fizykalnych opóźnił-by się, a co za tern idzie, i nauki stosowane powstrzymane by były w swym pochodzie, a cała kultura cofnięta wstecz o kilka wieków.

Otóż urok badań naukowych polega w znacznej mierze na przeświadczeniu o wielkiej potędze wiedzy, o kierowniczym jej wpływie na cały pochód kultury ludzkiej, na wierze głębokiej w to, że rozwojowi nauk, a przyrodniczych w szczególności, zawdzięczamy stan ogólny naszych poglądów na stanowisko ziemi we wszechświecie, człowieka – w przyrodzie, że im to zawdzięczamy znajomość praw rozwoju całej przyrody, a nadto że one to przede wszystkim przyczyniają się do niesienia ulgi cierpiącej ludzkości.