Urok badań naukowych cz. 6

Nierównie większy urok badań naukowych wynika z naszego poczucia potęgi wiedzy i przeświadczenia, że się do tego, z pewnością najpotężniejszego czynnika kultury, osobiście przyczyniamy. Uprzytomnijmy sobie tylko na chwilę olbrzymie postacie Koperników, Galileuszów, Keplerów, Newtonów, Lavoisierów, Lineuszów, Cuvierów, Lamarcków, Helmholtzów, Darwinów, Pasteurów i plejady całe innych znakomitych badaczy przyrody. Czyż nie oni głównie kształtowali i kierowali naszymi poglądami na świat, czyż nie ich teoretyczne dociekania dały początek olbrzymiemu rozwojowi nauk stosowanych, pod których wpływem zasadniczemu uległy przeobrażeniu formy i sposoby naszego życia kulturalnego.

W pewnym towarzystwie zadała jedna z dam pytanie, czy większą stratę poniosłaby ludzkość, gdyby zbrakło jej kilku wielkich poetów lub artystów, czy też kilku wybitnych badaczy przyrody? Nad pytaniem tern nie będzie się ani chwili zastanawiał człowiek nauki. Jakaż luka istniała-by w naszym na świat poglądzie i w życiu naszym kulturalnym, gdyby, dajmy na to, nie istniał był Byron lub Schiller i gdybyśmy nie posiadali dzieł ich.