Urok badań naukowych cz. 1

Naturze ludzkiej głęboko jest wrodzone lubowanie się w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności, w zmaganiu się z pewnymi przeciwnościami, których częstokroć sami sobie wyszukujemy tylko w tym celu, by się z niemi borykać. Tyczy się to tak objawów życia fizycznego, jak i duchowego. Powoduje to pewien hart ciała i ducha, który dodatnio wpływa na stan nasz psychiczny, sprawia tężyznę duchową, a usuwa nudę, tego największego wroga duszy naszej. Rzecz prosta, że zmaganie się to tylko dopóty wywiera na nas wpływ dodatni, dopóki nie przekracza pewnych granic, wymagających już nadmiernego wysiłku i dopóki poddajemy się mu dobrowolnie, a nie pod przymusem, bo ten zawsze nam jest niemiły, a częstokroć mocno uciążliwy. Na każdym kroku stwierdzić możemy słuszność tej zasady.

Gimnastyka, lekka atletyka, sport piłkowy, pieszy, wspinanie się na trudno dostępne szczyty górskie, gra w szachy, rozwiązywanie szarad lub łamigłówek  –  czyż to wszystko nie polega na dobrowolnym przezwyciężaniu, pokonywaniu trudności i przeszkód, dającym nam tak wielkie zadowolenie moralne.