Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 6

Zarówno też w laboratorium klasyk zwykle nie jest przewodnikiem dobrym. A mianowicie przez dłuższy czas zajmuje go pewien tylko problemat, w którym jest zagłębiony i całkowicie nim pochłonięty. Wobec tego dla pracujących w laboratorium jest niemal niedostępny, nie rozporządza równocześnie wielu tematami, bo jeden go głównie zajmuje i dlatego nie łatwo znajduje dla uczniów przedmiot badań. Ponieważ zaś temat własny opracowuje bardzo szczegółowo i wciąga doń wszelkie kwestie uboczne, nie może łatwo wprządz uczniów swoich do naukowego opracowania kwestii, ubocznie związanych z zagadnieniem głównym.

To też nie dziw, że znakomici klasycy nie tworzą częstokroć żadnej szkoły, nie wychowują uczniów – badaczy. Takim był właśnie Helmhollz, mąż, którego zasługi dla nauki są niepospolite, gdyż on to niemal pierwszy oparł całą fizjologię zmysłów na gruncie praw fizyki i wykazał, że np. oko, ucho i inne organa zmysłowe lub narządy głosu są przyrządami fizycznymi-optycznymi, akustycznymi itp. Otóż tak znakomity badacz nie stworzył jednak szkoły, nie wykształcił uczniów.