Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 15

Każdy z dwóch wyżej opisanych typów przedstawiać może liczne odcienie i modyfikacje w zależności od tego, czy ta lub owa właściwość, charakterystyczna dla danego typ u, silniej lub słabiej wy stęp uje. Nadto każdy z tych typów, gdy przekracza pewną granicę, a raczej gdy te lub owe jego cechy poszczególne przechodzą pewne szranki, ulega jakby zwyrodnieniu i przekształca się w typ natury mniej lub więcej ujemny. Zwrócił już na to uwagę Ostwald. Ja ze swej strony szczegółowiej to rozpatrzę na podstawie własnych spostrzeżeń.

Znam klasyków, doprowadzających swoją ostrożność i niepewność niemal do absurdu. Z ogłoszeniem pracy zwlekać będą latami, z wykończeniem każdego studium czekać w nieskończoność, po drodze oderwie ich od głównego tematu każda okoliczność postronna, nieraz rozpoczną temat zasadniczy, a po drodze do jego rozwiązywania zejdą gdzieś na mano wiec uboczny, na jakąś drobną kwestię, dajmy na to, natury czysto technicznej tak, że o celu swej pracy zapomną. To są przeto typy ujemne, wiecznie coś dłubiące, ciągle czegoś poszukujące, ustawicznie np. w laboratorium czymś zajęte, lecz nieraz w ciągu wielu lat nic nie dające nauce, nie posuwające jej prawie naprzód, bo środek biorą za cel, a raczej nie umieją odróżnić środków od celów.