Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 13

Justus Liebig, ten wybitny romantyk-chemik, otoczony był zawsze plejadą młodych badaczy, którzy cisnęli się do jego laboratorium, zjeżdżając się z różnych krajów po naukę do mistrza, który każdego obdzielił pracą. Ernest Haeckel stanowił również w Jenie punkt przyciągający dla młodych badaczy. Nazywano go papieżem z Jena, a zjeżdżali się doń po naukę liczni adepci. Ze szkoły jego wyszło też bardzo wielu badaczy dzielnych, uczonych pierwszorzędnych, bo przede wszystkim umiał on budzić w młodych umysłach zapał i zamiłowanie do wiedzy. Jeżeli z polskich przyrodników zaliczam np. Augusta Wrześniowskiego do klasyków, to Henryka Hoyera (seniora) i Marcelego Nenckiego zaliczyłbym raczej do uczonych typu romantyka. Jeden i drugi, stworzyli szkoły, obaj z natury sangwiniczni, pociągali ku sobie licznych młodych pracowników. Z rosyjskich uczonych, o których wspominam w tym miejscu, ponieważ osobiście ich znałem, zaliczyłbym Al. Kowalewskiego do typu klasyków, ale przyjaciela jego 1 kolegę z Odessy, Eliasza Miecznikowa, z którym razem wykładali niegdyś zoologię w uniwersytecie Odesskim i gdzie ich poznałem, zaliczyć już należy do typowych romantyków. Żyjący jeszcze, sędziwy ten badacz, jeden z dyrektorów Instytutu Pasteura w Paryżu, odznaczał się zawsze niezwykłą żywością ducha, pełen pomysłów i idei.