Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 10

Na takie drobnostkowe opracowywanie swych zdobyczy nie ma on wprost czasu, bo już nowe świtają mu idee, nowe pochłaniają go problemy. Od klasyka różni się też tym, że nie otacza swych płodów publikowanych taką ojcowską miłością, jak tamten i nie dba tak o los swego dziecka, gdyż jemu chodzi przede wszystkim o wypowiedzenie się, o przedstawienie światu wyników zagadnień, które go dręczyły. W ,tym porodzie umysłowym znajduje już ulgę, klasyk zaś roztacza wciąż opiekuńcze skrzydła nad swym dzieckiem. Romantyk, jak powiada Ostwald, to jakby kukułka znosząca swe jaja i więcej się już niemi nie opiekująca, klasyk to ptak gniazdownik, ścielący gniazdo dla piskląt, które otacza swą pieczołowitością. Stąd też romantyk nie jest tak wrażliwy na prawo pierwszeństwa, a co ważniejsza, nie bierze sobie niekiedy do serca krytyki wyników swych badań. Owszem, sam nieraz odwołuje w późniejszej pracy to, co twierdził w poprzedniej bez wielkich skrupułów, co klasyk uczyniłby tylko z ciężkim bardzo sercem. Justus Liebig, jeden z najznakomitszych chemików niemieckich, jako wysoce typowy romantyk, puścił w świat wiele bardzo idei, opartych często na niezupełnym materiale faktycznym; niektóre prace jego okazały się błędnymi, ale liczne były genialne i wyrobiły mu imię jednego z najdzielniejszych chemików.