Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 1

Najtrafniejszy, zdaniem moim, podział ludzi nauki na dwa główne, zasadnicze typy podał Wilhelm Ostwald. A jakkolwiek Ostwald oparł go tylko na przykładach uczonych chemików, fizyków i matematyków, będę mógł go poprzeć w wysokim stopniu również i przykładami wybitnych pracowników na polu biologii, co jeszcze bardziej stwierdza powszechność i trafność tego podziału. Oba te typy uczonych, połączone z sobą naturalnie całym szeregiem przejść stopniowych, różnią się od siebie wielu bardzo charakterystycznymi znamionami, dotyczącymi umysłowości, usposobienia i całej w ogóle natury biologicznej badaczy, a typy te w swych przejawach krańcowych wykazują nadto najbardziej charakterystyczne wadliwości badaczy naukowych, z czego, zdaniem moim, jeszcze bardziej wynika trafność tego podziału, każda bowiem krańcowość, wybiegająca po za pewne granice, musi mieć swoje złe strony. Dwa te typy nazywa Ostwald klasycznym i romantycznym. Klasycy i romantycy w równej mierze przyczyniają się do postępu wiedzy, każdy jednak w sposób odmienny; śród najznakomitszych, najgenialniejszych uczonych spotykamy przedstawicieli jednego i drugiego typu.