Spółgłoski cz. 3

2) Trące spółgłoski: F, W, S, Z, SZ, Ż, CH, Ś, Ź, powstają wszystkie tylko przez zbliżenie dwóch narzędzi. Prąd powietrza, przeciskając się przez wąskie otwory ze zbliżenia takiego powstałe, przez t. zw. „szczeliny szmerotwórcze”, wytwarza tarciem charakterystyczne powiewne szmery. Różnice pomiędzy temi głoskami są następujące :

F i W (zarówno jak miękkie formy F’ i W’) mają zwężenie wargowe, podobnie jak głoski wargowe wybuchowe (P, B, P’ i B’). Ale podczas gdy przy tych ostatnich obie wargi wzajemnie się do siebie zbliżają, to przy powiewnych: F, W, F’ i W dolna tylko warga jest ruchoma i zbliża się do górnych zębów, które pozostają nieruchome.

Syczące spółgłoski; S, Z, SZ, Ż, Ś, Ź, — wytwarzamy przednią częścią języka i przednimi zębami. Przy S i Z położenie języka jest płaskie, przy Sz i Ż koniuszczek języka zagięty jest do góry, a na przedniej części grzbietu języka tworzy się zagłębienie.

Głoska Ch (oraz zmiękczone ch’) powstaje przez zwężenie między tylną częścią języka a podniebieniem.