Pedagogika praktyczna cz. 9

Ale ponieważ ta dojrzałość zwykle się zjawia dopiero wtedy, gdy ostatnia nasza godzina wybiła, to chyba i przed tym powinno być wolno, inaczej jak w formie testamentu, pisać o pedagogice, zwłaszcza jeśli kto, się nie narzucał, lecz był do tego popychany przez światłych specjalistów, i jeśli starał się otrząsnąć z wszelkiej jednostronności osobistej przez baczne przejrzenie mądrości pedagogicznej dawniejszych i nowszych czasów, oraz przez sumienną oceną wybitnych poglądów pedagogicznych, napotykanych u pisarzy współczesnych.

Prawdziwa Pedagogika praktyczna powinna brać pochop osobisty do zastanowienia się wszędzie, gdzie znajdzie coś godnego uwagi, choćby w zapytaniach albo odpowiedziach uczniowskich. Jakże często się zdarza, że jakie pytanie albo odpowiedź na lekcji naprowadza nas na właściwą drogę, kiedyśmy właśnie wchodzili na drogę fałszywą! Bo mądrość pedagogiczna tkwi i w duszy dziecięcej.

A i ze względu na czytelnika niniejsza Pedagogika chciałaby zachować charakter osobisty. Trzeba dawać pewne prawidła praktyczne; ale te prawidła muszą być sformułowane ogólnikowo. Stosowanie prawideł do każdego poszczególnego wypadku nie powinno i nie może być pedantyczne i niewolnicze.