Narzędzia głosowe i artykulacyjne cz. 2

Za każdą taką zmianą idzie zmiana barwy dźwiękowej głosu, odpowiadającej całej skali uczuć i nastrojów ludzkich we wszystkich stopniach, kombinacjach i przejściach.

Działanie wszystkich tych narządzi i instrumentów odbywa się za pomocą mchów mięśni. Od sprawności i podatności tych ruchów zależy więc przede wszystkim dobre wymawianie. Każda spółgłoska sama dla siebie, każda kombinacja jej z inną głoską, z samogłoską lub spółgłoską, z dwiema lub więcej spółgłoskami, wymaga innych ruchów. I tak np. innych ruchów mięśni wymaga pa, a innych pe, pi, po, pu, pą lub pę; innych mięśni i innych ich ruchów wymaga pl, a innych pt, pr, psz, pw, pst, pstr, pstrz i t. d.

Jasną więc jest rzeczą, że jeśli mięśnie naszych narządzi mowy mają być giętkie i podatne, jeśli mają niezliczone razy w okamgnieniu wykonywać sprawnie i ściśle coraz to inne ruchy to trzeba je systematycznie wyćwiczyć w tych ruchach. Tylko metodyczna gimnastyka mięśni, stopniowana powoli od najłatwiejszych do najtrudniejszych ćwiczeń, może prowadzić do celu. Wiadomo przecież, że palce skrzypków i pianistów wymagają nieprzerwanie ciągłego i umiejętnego ćwiczenia, celem wykształcenia i zachowania łatwości, giętkości i elastyczności ruchów odpowiednich mięśni.