Kształcenie charakteru cz. 8

Nauczyciel nie powinien być także drażliwym, choćby dlatego, że nie stoi z uczniem na jednym stopniu, lecz stoi o tyle wyżej, że uczeń wcale go dosięgnąć nie może, choćby mu się zachciało godzić w niego. Wszak to chłopcy, głupi chłopcy w dobrym znaczeniu tego wyrazu, którzy siedzą przed nami; oni dopiero się wyrabiają, nie są jeszcze skończeni; są to dusze, potrzebujące wychowania, a nauczyciel jest wychowawcą. Jest to oznaką umysłu małostkowego i babskiego, jeśli kto wciąż się czuje dotkniętym i obrażonym osobiście; jest to dowodem braku prawdziwej pewności siebie. Choćby uczeń niekiedy zażartował z nauczyciela, to jeszcze nie obraza majestatu. Kto jest zbyt drażliwy, łatwo się irytuje; a kto się łatwo irytuje, tego uczniowie lubią irytować. Do przesadnej drażliwości najłatwiej dochodzą ci ludzie, którzy zbyt jednostronnie żyją w ciasnym kółku. Odkąd wśród nauczycieli wyrosło «poczucie swego stanu przez zwarcie się towarzyszów tego samego zawodu i przez odgraniczenie się od innych zawodów, odtąd i drażliwość nauczycieli, zdaje się, wzrosła.