Kształcenie charakteru cz. 11

Ale zupełnie właściwe jest szlachetne i święte oburzenie, zmuszające do uszanowania, gdy wychodzi z głębi poczucia moralnego i zwraca się przeciw prawdziwemu złu moralnemu, a jednak nie traci panowania nad sobą. Takiego gniewu niech nikt nie powstrzymuje, lecz niech go z całą mocą wyrazi. Ale jeśli kto w uniesieniu przekroczy właściwą miarę — a łatwo pojąć, że nauczycielowi prędzej, niż komu innemu, nieraz żółć musi wzbierać — to jednak w cichości serca powinien sobie wyrzucać tę porywczość i powziąć mocne postanowienie, że już nigdy nie wpadnie w tę samą wadę. Im częściej szczerze starać się o to będziemy, tym lepiej nam się to udawać będzie, i nie ominie nas zadowolenie wewnętrzne.

Tyle mniej więcej mieliśmy do powiedzenia o cnotach i przywarach nauczycielskich, o ile chodzi o wykształcenie serca. Że istnieją jeszcze inne, rozumie się samo przez się i nie wymaga długich wywodów, który by mogły zakrawać na kazanie moralne. Kazania moralne są w szkole nie na miejscu, a również i w Pedagogice praktycznej.