Uczniowie wobec pracy nauczyciela - Archiwum

Popularyzowanie wiedzy cz. 3

Na przykładzie konkretnym zilustruję myśl moją. Różne grupy zwierząt bezkręgowych przedstawiają nader liczne modyfikacje pierwszych stadiów rozwoju embrionalnego, można tu bowiem śledzić przez liczne bardzo pokolenia losy dziesiątek poszczególnych komórek rozwijającego się zarodka i produktów ich podziału. W ogólnym wykładzie uniwersyteckim wystarczy najzupełniej, gdy przedstawimy jeden – dwa – typy najbardziej charakterystyczne w obrębie każdej […]

Popularyzowanie wiedzy cz. 2

W pierwszym roku studiów uniwersyteckich napotkać już tedy można nieliczną wprawdzie stosunkowo, ale głęboko i szczerze nauki pragnącą i pietyzmem dla niej przejętą gromadkę uczniów, różniącą się od większości szarego, że tak powiem, tłumu słuchaczy, traktujących studia swe tylko jako conditio sine qua non w drodze do zdobycia sobie chleba. Dla tego to najpiękniejszego kwiatu […]

Popularyzowanie wiedzy cz. 1

Sam pamiętam, jak wielkie wrażenie wywierała na mnie lektura książek popularno-naukowych, pism Tyndalla, Faradaya, wspaniałych odczytów biologicznych Henryka Tomasza Huxley’a, szkiców zoologicznych Lewesa, dzieł Ernesta Haeckla, Karola Yogta i wielu, wielu innych znakomitych popularyzatorów nauki w najlepszym znaczeniu tego wyrazu. Pamiętam, jak rozbudziła się we mnie wyobraźnia i jaką gorącą miłością zapałałem dla wiedzy przyrodniczej, […]

Znaczenie społeczne nauki

Oprócz tych względów, są i polityczne, specjalnie do nas Polaków się stosujące. Za granicą są trzy kategorie uczniów: jedni, pilni, szukający w studiach środka do przyszłego utrzymania, drudzy jeszcze pilniejsi, studiujący na razie dla samej wiedzy, z zamiłowania i trzeci – typ częsty w Niemczech – bursze, traktujący swe studia bardzo lekko, a z predylekcją […]

Nauczyciel w grupie uczniów

Są badacze, i to nawet bardzo wybitni, którzy uczniów, t. j. pracowników na polu nauki stworzyć nie umieją i nawet nie usiłują. Jest to najczęściej właściwe, jak widzieliśmy w rozdziale poprzednim, uczonym typu klasycznego. Ale i nie wszyscy romantycy stwarzają szkoły; jest to wprawdzie charakterystyczne dla bardzo wielu typowych przedstawicieli tego rodzaju badaczy, ale zdarzają […]