Badacze - Archiwum

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 18

Wpływa on bardzo źle na uczniów. W pracowni uczeni tacy mało bardzo udzielają się młodzieży, od niechcenia raczej dają jej tematy do prac naukowych i za mało okazują zainteresowania względem biegu tychże; to też niekiedy te tematy do żadnych nie wiodą wyników i tylko zrażają młodzież. Romantycy nie są też wolni od wielu zboczeń. I […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 17

Po półgodzinnym namyśle zaczęliśmy przypinać żywe owady szpilkami do wosku i próbowaliśmy je nacinać, przecinając rzecz prosta trzewia. W końcu godziny przychodzi W. i pyta: co panowie zrobili, a widząc, że nie naleliśmy wody na miseczki, że preparujemy owady, nie używszy chloroformu oraz że niewłaściwie poprowadziliśmy cięcia, woła do nas gniewnie: »panowie nic nie umieją […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 16

Od takich ujemnych typów klasyków nauka otrzymuje daninę bardzo skąpą, schodzą oni z areny działalności naukowej wprawdzie zasobni w doświadczenie, o dużej często wiedzy, lecz z tych skarbów ich ducha, których uzewnętrznić nie potrafili, nauka ma małą korzyść. Inny ujemny typ klasyka mamy wtedy, gdy flegmatyczne usposobienie tegoż przechodzi częściowo w hipochondryczne. Drobiazgowość doprowadza go […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 15

Każdy z dwóch wyżej opisanych typów przedstawiać może liczne odcienie i modyfikacje w zależności od tego, czy ta lub owa właściwość, charakterystyczna dla danego typ u, silniej lub słabiej wy stęp uje. Nadto każdy z tych typów, gdy przekracza pewną granicę, a raczej gdy te lub owe jego cechy poszczególne przechodzą pewne szranki, ulega jakby […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 14

Pamiętam, kiedy, jako młody człowiek, przyjechałem do Odessy w celu magistrowania się tamże i złożyłem wizytę Miecznikowowi, oczarowany byłem jego niezmiernie pociągającą osobą. Pracował on wówczas nad embriologią meduz, rozmowa nasza przeszła też natychmiast na tory embriologii porównawczej i w późną noc dopiero rozstaliśmy się wzajemnie, tyle mieliśmy materiału do dyskusji naukowej. Mieczników wkrótce potem […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 13

Justus Liebig, ten wybitny romantyk-chemik, otoczony był zawsze plejadą młodych badaczy, którzy cisnęli się do jego laboratorium, zjeżdżając się z różnych krajów po naukę do mistrza, który każdego obdzielił pracą. Ernest Haeckel stanowił również w Jenie punkt przyciągający dla młodych badaczy. Nazywano go papieżem z Jena, a zjeżdżali się doń po naukę liczni adepci. Ze […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 12

Romantyk jest w przeciwstawieniu do klasyka doskonałym zwykle nauczycielem na katedrze w pracowni. Ponieważ z natury jest sangwinikiem, entuzjazmuje się łatwo i zapala do przedmiotu, o którym wykłada, a to udziela się uczniom, pociąga ich i przykuwa uwagę. Wykład jego nie jest nigdy nudny, a co ważniejsza, nie bywa rozwlekły, gdyż romantyk nie daje się […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 11

Wiele spostrzeżeń swoich sam prostował w następnych publikacjach i zmieniał niektóre zapatrywania bez skrupułu, dostrzegłszy błędy własne. Pomimo to wszystko, jak słusznie powiada Ostwald, „jako osobistość”, nikt inny w chemii nie wywarł tak głębokiego wpływu i nie spowodował tak daleko sięgających i tak różnorodnych jej postępów, jak Justus Liebig. Śród biologów typowym, jak sądzę, romantykiem […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 10

Na takie drobnostkowe opracowywanie swych zdobyczy nie ma on wprost czasu, bo już nowe świtają mu idee, nowe pochłaniają go problemy. Od klasyka różni się też tym, że nie otacza swych płodów publikowanych taką ojcowską miłością, jak tamten i nie dba tak o los swego dziecka, gdyż jemu chodzi przede wszystkim o wypowiedzenie się, o […]

Typy psychologiczne badaczy naukowych cz. 9

Nadto jest bardzo czuły na prawo pierwszeństwa i będzie chętnie polemizował dla wykazania, że to lub owo on pierwszy właśnie ogłosił. Słowem, przywiązuje wielką wagę, jako autor, do prac, które w świat wypuszcza. Typ romantyka zupełnie jest inny. Temu tłoczą się idee i myśl, nasuwają się liczne, nieraz jednocześnie jedne obok drugich, tematy poszukiwań. Natura […]