Ideały powołania cz. 7

W każdym zaś razie – choćby nie było dóbr materialnych – wraz z żoną do domu wejść powinny dary duchowe, nie gubiące się jedynie w kuchni, piwnicy i szafie, lecz z wrażliwością i z delikatnym poczuciem odczuwające wszystko, co piękne, z gorącym sercem odczuwające wszystko, co dobre. Na jedną rzecz jednak należy zwrócić uwagę. Te koła, z których żona wyszła, by wstąpić w nowe otoczenie, pozostawiają zawsze na niej trwałe znamię i nadają na całą przyszłość pewien kierunek jej myślom. Więc należy zawczasu o tym pomyśleć. Ponieważ w stanie nauczycielskim ma panować wyższe życie duchowe także w domu, ponieważ praca wychowawcza jest sztuką delikatną i subtelną, więc należy nie dopuszczać do niego małostkowego sposobu myślenia, który zbyt łatwo wytwarza się w domu rodzicielskim.