Ideały powołania cz. 6

Takie wzory praktyczne są tym potrzebniejsze, im bardziej duchowym jest powołanie i im mniej skutki działalności wychowawczej i nauczycielskiej od razu występują na jaw. Dobre wzory są najlepszą szkołą samokształcenia; wielkie wzory wywołują naśladownictwo i nadają jaśniejszą wyrazistość sądom i zamiarom pedagogicznym. Gdzie takich wzorów nie mamy w pobliżu, szukajmy ich w literaturze pedagogicznej, która od Sokratesa aż do Pestalozzego i Herbarta wykazuje pokaźną galerię wzorów; ale najskuteczniejsze będą wzory współczesnych, bo oni pracują przy tym samym warsztacie tkackim, przy którym i my stoimy w pracy naszej.

Gdyby jeszcze w tej pracy przy boku nauczyciela zawsze stała odpowiednia żona, gdyby ona się starała o usuwanie przeszkód domowych, zalegających pomiędzy rzeczywistością a ideałami powołania, wtedy niejedna bolączka nie wymagałaby leczenia. Jakże pięknie i trafnie powiada Goethe w Higieni: „Ten jest najszczęśliwszy, czy jest królem, czy maluczkim, któremu w domu kwitnie szczęście”, a w Hermanie i Dorocie: „Dzielny mężczyzna zasługuje na posażną dziewczynę, a dobrze mu będzie, jeśli z pożądaną małżonką napełnią się i kosze i skrzynie”.