Ideały powołania cz. 5

Nie wielu też znajdzie się ludzi, którzy by tak bardzo mogli poświęcać się kwestiom czysto naukowym i mogli je tak uprzystępniać głowom prostym a wrażliwym, jak właśnie nauczyciel. Niejeden wśród tych zajęć zapomina o troskach domowych i o trudach powszednich.

I dziś jeszcze sprawia nam przyjemność widok dojrzewających owoców właśnie w dziedzinie rozwoju duchowego; i dziś najponętniejszym i najważniejszym studium jest człowiek w swym życiu psychicznym, a to studium jest nauczycielowi dostępne tak, jak nikomu innemu.

A więc mamy jeszcze dość ideałów! Kto znajduje szczęście w sprawach duchowych, ten nie zawiedzie się w zawodzie nauczycielskim. Ale kto przede wszystkim myśli 0 tym, jakby najlepiej urządzić swój dobrobyt materialny i zaszczyty zewnętrze, jakby najlepiej jeść, pić, ubierać się, ten niech lepiej trzyma się zdała od zawodu nauczycielskiego, niech uprawia kapustę lub rzeczy podobne. Ponieważ zaś ideały są zwykle utkane bardzo delikatnie i nie są ukształtowane plastycznie, dobrze będzie, jeśli nauczyciel, chcąc coś dzielnego zdziałać, rozejrzy się za dzielnymi wzorami wśród towarzyszów zawodu, które by go mogły pokrzepić wśród przygnębiającej drobiazgowej roboty powszedniej.