Ideały powołania cz. 3

Takie ideały dla naszego czasu wydają się zbyt staroświeckie. Realizm przyrodniczy dni naszych i idee nowożytne zbyt silnie wysunęły na pierwszy plan wartość rzeczy pożytecznych i dotykalnych; owe ideały dziś nie popłacają. A to ma i dobrą stronę,  bo zbyt wysokie ideały łatwo stają się puste; są zbyt delikatnie utkane dla szorstkiej rzeczywistości; zbyt często pociągają za sobą rozczarowania, gdy delikatna tkanina zanadto się rozdziera o ostrze szorstkiej rzeczywistości, gdy ludzie spostrzegają, że na świecie jest więcej kminku i soli niż ambrozji. Właśnie nauczyciel początkujący, jeśli zbyt wysoko napina swoje oczekiwania, a po tym stanie wobec przykrej i męczącej potrzeby uwzględniania tylu różnych drobnostek swego zawodu, bardzo łatwo traci zdolność łączenia drobnostek z wielkim swym zadaniem, godzenia rzeczywistości z ideałem; wtedy z łatwością wpada w rezygnację i beznadziejność, a ostatecznie w stan najstraszniejszy, w powszednią rutynę i w to, co pozostaje wiecznie wczorajszym.