Ideały powołania cz. 2

A jednak nauczyciel powinien być wrażliwym na wszelkie nowości, zjawiające się w świecie i w nauce, wciąż wymagane przez nasze czasy niespokojne i żądne nowości. Jakkolwiek czasy nasze najczęściej mają tylko swoje pragnienia, a nie mają środków do ich urzeczywistnienia, jakkolwiek często nawet nie wiedzą, czego chcą, a jednak gwałtownie domagają się zaspokojenia, nauczyciel mimo to nie powinien się oburzać na głupotę świata i nie powinien tracić głowy wśród niepokoju swego czasu, lecz w przeciwieństwie do rozgwaru targowiska nowości, powinien zawsze wiedzieć, czego chce i do czego w swej cichej działalności dążyć powinien. Takie i tym podobne trudności zawodu nauczycielskiego „Pedagogika praktyczna” wykazywać będzie na każdej stronicy.

W tym miejscu chcieliśmy wymienić niektóre, ażeby należycie oświetlić ideał powołania dla osobowości nauczyciela. Należycie oświetlić! Dla naszego czasu nie byłoby to należytym oświetleniem, gdybyśmy chcieli szeroko rozprawiać o pedagogach przeszłości, których duch przelatywał ponad czasem i przestrzenią i był dość silny, aby z ochoczym zaufaniem we własne siły odnaleźć długą drogę do krainy ideałów z pośród kłopotów teraźniejszości i z duszącej atmosfery ciasnych i niezdrowych izb szkolnych, oraz z ubogich gabinetów i ubóstwa osobistego, o owych mężach, u których ubóstwo i nędzne utrzymanie mieszkały obok wzniosłych ideałów, którzy wśród pracy bez płacy i pociechy marzyli o błyszczącej Akropolis i o wysokim, Kapitolu.