Etyka świata starożytnego i chrześcijaństwa cz. 6

Wszystkie natomiast elementy, które wrogo odnosiły się do materializmu, musiały również odrzucać jego etykę i odwrotnie: kogo ta etyka nie zadowalała, temu nie wystarczał również materializm. I ta etyka egoizmu lub dążenia do szczęścia własnego ja dawała dość powodów do krytyki. Przede wszystkim nie wyjaśniała ona, w jaki sposób prawo moralne występuje jako moralny przymus, jako obowiązek czynienia dobra, a nie tylko jako prosta rada, przy wyborze pomiędzy rozsądniejszym rodzajem szczęścia i mniej rozsądnym. A szybkie, stanowcze wydanie sądu moralnego o dobrym i złym zupełnie niepodobne jest do zastanowienia przy wyborze pomiędzy rozmaitymi rodzajami przyjemności lub korzyści. Wreszcie, można odczuwać obowiązek moralny również w takich wypadkach, kiedy najdowolniejsze nawet rozumowanie nie jest w stanie widzieć przyjemności i korzyści w wypełnianiu tego obowiązku. Kiedy na przykład wzdragam się kłamać, jakkolwiek pobudzam przez to na zawsze przeciwko sobie opinię publiczną, narażam swój byt lub nawet ściągam na siebie karę śmierci, to nie może być mowy o żadnej choćby najbardziej oddalonej przyjemności lub szczęściu, które by nieprzyjemność lub ból chwilowy mogły w końcu zamienić w swoje przeciwieństwo.