Etyka świata starożytnego i chrześcijaństwa cz. 4

Nowe te poglądy nie u wszystkich jednak występowały jednakowo wyraźnie. Były dwie drogi, prowadzące do wyjaśnienia istniejącego w nas prawa moralności. Można było szukać jego podstawy w widocznych sprężynach postępowania ludzkiego, a takimi sprężynami okazało się dążenie do szczęśliwości duchowej lub do przyjemności. Ale w warunkach produkcji towarowej, produkcji, wykonywanej przez producentów prywatnych, zewnętrznie od siebie nawzajem niezależnych, szczęśliwość duchowna lub przyjemność oraz niezbędne ich warunki są również rzeczą prywatną. Szukano za tym podstawy prawa moralnego w dążeniu każdego do indywidualnej przyjemności lub szczęścia. Dobrym jest to, co jednostce daje przyjemność, sprzyja jego szczęściu; złym to, co sprowadza skutki odwrotne. Ale jakże przy tym możliwym jest, że ludzie chcą zła, że nie każdy we wszystkich okolicznościach chce tylko dobrego czynu? Wyjaśniano to w ten sposób, że istnieją rozmaite rodzaje przyjemności i szczęścia. Zło powstaje wtedy, kiedy człowiek woli niższy stopień przyjemności lub szczęścia, kiedy chwilowemu, szybko przemijającemu rodzajowi poświęca trwały rodzaj szczęścia lub przyjemności, a więc z nieświadomości lub krótkowidztwa.