Cel i podział nauki cz. 3

Trzeci stopień, estetyczny, polega przede wszystkim na wzruszeniach artystycznych, jakie sztuka czytania na głos, w odniesieniu zwłaszcza do poezji, wywołać powinna, i przekracza tern samem cele i zadania nauki szkolnej. Niepodobna go jednak zupełnie wyłączyć i pominąć. I przyrodnikowi, opisującemu w sposób ściśle naukowy strukturę kwiatu, godzi się wszakże zwrócić uwagę także na estetyczne i malarskie wrażenie jego kształtów, na woń jego i barwę, działające na nasze zmysły.

Podręcznik niniejszy zawiera przeto dwojakie ćwiczenia:

  1. Ćwiczenia w wymawianiu, poświęcone wyłącznie pierwszemu stopniowi nauki, i
  2. Ćwiczenia w czytaniu na głos i wygłaszaniu z pamięci, poświęcone drugiemu stopniowi, z możliwym jednak uwzględnieniem trzeciego stopnia, tj. wymogów estetycznych.

Obie części poprzedzone są uwagami treści teoretycznej i metodycznej.