Cel i podział nauki cz. 2

Człowiek wyrywa narzędziom swym cielesnym popędem duszy swojej dźwięk artykułowany, podstawę i istotę wszelkiego mówienia. Dźwięk artykułowany, stojący pomiędzy krzykiem zwierzęcym z jednej a tonem muzycznym z drugiej strony, posiada dwie znamienne cechy: 1) ostro odgraniczoną jednolitość a 2) zdolność łączenia się z wszystkimi innymi dźwiękami artykułowanymi. Cechy te sprzeczne są poniekąd ze sobą. Zadaniem jest wymawiania wyrównać te sprzeczności. Umiejętność wymawiania polega bowiem z jednej strony na ostrym i ścisłym uwydatnieniu każdej poszczególnej głoski, z drugiej zaś strony na lekkości i płynności, z jaką głoski bezpośrednio po sobie następujące łączą się z sobą i wiążą w sylaby. Wdzięk wymawiania polega na łatwości, z jaką i najtrudniejsze połączenia dźwięków artykułowanych pokonać zdołamy tak, żeby słuchacz nie dostrzegał fizycznego oporu narzędzi.

W drugim stopniu – można by go nazwać „frazowaniem“ wstępujemy w dziedzinę rozumowania i analizy. Każdy utwór składa się z szeregu myśli, które się wiążą ze sobą i stoją w pewnym stosunku wzajemnym do siebie i do całości. Uwydatnić ten stosunek jasno i dobitnie, prześwietlić całą logiczną budowę treści – oto cała prawie umiejętność czytania na głos. Dobrze i umiejętnie frazować znaczy dla sztuki żywego słowa w każdej jej dziedzinie to samo, co dla malarza dobrze i umiejętnie rysować.